Velkommen til
Roar Koppangs slektshjemmeside

Read this page in English

Slektsboken er utsolgt!
Slektsboken om Koppang familien fra "Gammelstu-Koppang", Stor-Elvdal i Hedmark er på 172 sider og omhandler Koppang slekten tilbake til 1628. Den er rikt illustrert med mange bilder.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koppang (fra norrønt kaupangr, kjøpsted, handelssted), tettsted og administrasjonssenter i Stor-Elvdal kommune, Hedmark, Østerdalen. Ved Riksvei 3, 91 km nord for Elverum. Innbyggertallet i kommunen var 1. juli 2004 2852. Ca. 2/3 av disse bor i Koppang skolekrets.

Vår familiegren stammer fra gården Gammelstu-Koppang i tettstedet Koppang, og tilbake til vår stamfar Anders Olsen, f. 1628.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no/navn/) er det pr. 01.01.2006 273 personer i Norge med etternavnet Koppang. Disse personene er spredt over store deler av landet og med ulik stedstilknytning. Etterkommere etter Anders Olsen finner vi foruten i Norge, Sverige og England, også i USA.


Etter maleri av Olaf Krohn (1863 - 1933), malt i 1884.

Vennligst ta kontakt med Roar Koppang - roar@koppang.org
- som representerer Koppang-grenen etter lensmann Paul Koppang (avbildet til venstre)
(1799 -1878), Trysil.

Slektsregisteret som er utarbeidet av Kolbjørn Koppang (1881-1943) i 1942, med senere oppdateringer, er tilgjengelig gjennom Deichmanske Bibliotek i Oslo. (Søk slektsregister Koppang) Her er slekten godt dokumentert og fulgt opp gjennom århundrene og frem til i dag. Slektsregisteret blir stadig oppdatert og vi søker kontakt med personer som har tlknytning til vår slekt og som ikke tidligere er blitt registrert.

BUMERKE
Bumerke, eiermerke som i gammel tid ble anbrakt på hus, redskaper og bruksting. Bumerket fulgte gården og dens eier, og var sammensatt av enkle geometriske figurer. Bumerke ble også brukt som underskrift av folk som ikke kunne skrive. Ofte ble bumerket satt inn i eierens segl, og det brukes også heraldisk om ikke-adelige slekters segl eller våpenmerke.

Kilde: Ascheoug og Gyldendals Store Norske Leksikon - 1999.


Gammelstu Koppang (Bø)
Bumerke brukt av Ole Andersen i hans signet under dokument fra 1718

Tettstedet Koppang i gamle dager.
Klikk her for å se et lite utvalg fra min postkortsamling med Koppang-motiver fra gamle dager. For kart over Koppang (fra 1888) klikk her.Jernbanen i Norge 150 år

Koppang stasjon, NK 1542 - Utgivelse: 18. juni 2004. Design: Sverre Morken

 


Copyright © Roar Koppang
Antall besøk:
Sist oppdatert: 09.03.2022
Sidene er levert av Schulze